Meezing Concert op 27 april

LeeuwerikkoorIn de Dorpskerk is op 27 april een Meezing Concert. Het Leeuwerikkoor zingt dan Vaderlandse liederen en stemmige liederen. En vanzelfsprekend mag u meezingen. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor het onderhoud aan de Dorpskerk.

Inloop: 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur