Oranjecomite Bleiswijk

Welkom bij stichting Oranjecomite Bleiswijk

Herdenking 4 mei

Dodenherdenking 4 mei 2017

Michel_Glintmeijer_Bleiswijk_2016

‘Geef vrijheid door’

 

 

Op de avond van 4 mei herdenken we allen die vielen in de oorlog. 
Dat doen we in Bleiswijk op een unieke manier. In ons mooie dorp wordt het taptoe-signaal (het trompetsignaal voorafgaand aan de twee minuten stilte) gespeeld door een militair, deze hoornblazer wordt geleverd door de Fanfare van het Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht in de persoon van sergeant-muzikant Michel Glintmeijer.

De Dodenherdenking start om 19.00 uur (ontvangst: 18.45 uur) met een herdenkingsbijeenkomst in de OL Vrouwe Visitatie (de katholieke kerk). Rond 19:35 lopen we gezamenlijk in een stille tocht vanuit de kerk naar het Herdenkingsplein.

 

Programma

18.45 Ontvangst in de RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie
00:00 (bent u moeilijk ter been of is de “stille tocht” voor u te lang, dan kunt u alvast samenkomen in De Rank

18.55  Muzikale bijdrage Leeuwerikkoor “Slavenkoor” en “Achter onze droom aan”
19.00 Welkomstwoord
19:00 Samenkomst in de RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie onder muzikale bijdrage van het Leger des Heils en
19:00 het Leeuwerikkoor onder leiding van dirigent Henk in ’t Veen en muzikale begeleiding op piano van Jan van den Bosch
19.05 Muzikale bijdrage Leger des Heils

19.10 Muzikale bijdrage Leeuwerikkoor  “De Roos”

19:13 Voordracht gedicht Thea Tees: “Als de liefde niet bestond”

19.15 Muzikale bijdrage Leger des Heils

19.25 Muzikale bijdrage Leeuwerikkoor “Standing By” en “Blijf mij nabij”

19.30 Muzikale bijdrage Leger des Heils

19.35 Muzikale bijdrage Leeuwerikkoor “The Ballet of the Green Beret”

19.38 Gereedmaken voor vertrek stille tocht

19.40 Vertrek naar monument – route vanuit de RK Kerk, Dorpsstraat tot aan plein bij monument aan de Kerkstraat

19.58 Signaal Taptoe

20.00 2 minuten stilte

20.02 Wilhelmus 2 coupletten

20.05 Toespraak

20.10 Voorlezen gedicht Valentijn Maurik – CBS de Poort

20.15 Kransleggingen

20.25 Einde plechtigheid, defilé langs het monument

20.30 Kinderen leggen losse bloemen aansluitend is het defilé

20.35 Einde bijeenkomst

20.35 Mogelijkheid voor een kopje koffie in De Rank