Contact

 facebook_logo_oranjecomite Bleiswijk

 

 

   
Bestuur:
 
Secretariaat:
Leon Erwich Voorzitter Postbus 48
Vivien Ghio Penningmeester 2665 ZG Bleiswijk
Terry Duivesteijn PR en Communicatie T: 010-529 0470
  Club van 100  E: PR@socb.nl
Christiaan Toussaint Bestuurslid  E:secretariaat@socb.nl
Henk Breugem Team Evenement inrichting / Styling KvK: S41173251
     
     
Ondersteuning Oranjecomité:
  ten name van Oranjecomité Bleiswijk
Frans van Ginneken Bingo  Rabo              NL16 RABO 0107 6004 12
Jaap Jan Kuijper Bingo   
    ING                 NL44 INGB 0002 9039 90
Vormgeving
 programmaboekje
 
 Mireille van IJperen    
Organisatie 4-5mei
   
Miranda van Winden
Margy Driessen
   
Leon Erwich    E: 5mei@socb.nl