Contact

 facebook_logo_oranjecomite Bleiswijk

 

 

   
Bestuur:
 
Secretariaat:
Leon Erwich Voorzitter Postbus 48
Vivien Ghio Secretariaat 2665 ZG Bleiswijk
  Club van 100 T: 010-529 0470
  PR en Communicatie  E: PR@socb.nl
Tjalling Haitsma Advies  E:secretariaat@socb.nl
Xana Erwich Penningmeester  
Henk Breugem Team Evenement inrichting / Styling  
     
Ondersteuning Oranjecomité:
  ten name van Oranjecomité Bleiswijk
Peet van Raffe Bingo Master Rabo              NL16 RABO 0107 6004 12
Frans van Ginneken Bingo Master  
    ING                 NL44 INGB 0002 9039 90
Vormgeving
 programmaboekje
 
 Mireille van IJperen    
Organisatie 4-5mei
   
Maria Stokvis   

 

   E: 5mei@socb.nl
Leon Erwich    E: 5mei@socb.nl