Contact

Leon Erwich / Voorzitter
Vivien Ghio / Penningmeester / PR
Terry Duivesteijn / Secretaris / Communicatie
Christiaan Toussaint / Sponsoring / Club van 100
Henk Breugem / Team Evenement inrichting en Styling

Ondersteuning Oranjecomité

Frans van Ginneken / Bingo
Jaap Jan Kuijper / Bingo

Postbus 48, 2665 ZG Bleiswijk
T: 010-529 0470
E: PR@socb.nl
E: secretariaat@socb.nl
KvK: S41173251

Donaties: ten name van Oranjecomité Bleiswijk
NL16 RABO 0107 6004 12
NL44 INGB 0002 9039 90

Vormgeving programmaboekje

Mireille van IJperen    

Organisatie 4-5mei

Miranda van Winden
Margy Driessen
Leon Erwich    E: 5mei@socb.nl

facebook_logo_oranjecomite Bleiswijk