Zoiets vergeet je niet – online

Wilt u ‘Zoiets vergeet je niet’ online lezen? Dat kan via onderstaand scherm. Door op het boek te klikken, wordt het boek beeldvullend weergegeven.

 

Op uw eigen website of Facebook?

Wilt u ‘Zoiets vergeet je niet’ op uw eigen website of Facebook plaatsen? Surf naar http://issuu.com/dtphulp/docs/jubileumboek-totaal en klik op Share.

Vertaling in Engels

Wilt u ‘Zoiets vergeet je niet’ in Engelse vertaling lezen ? Surf naar “We Shall Never Forget”.

Colofon ‘Zoiets vergeet je niet’

Uitgever: Stichting Oranjecomité Bleiswijk
Tekst en samenstelling: Mario van Vliet
Eindredactie: Evelyn Strube
Vormgeving: Mireille van IJperen
Luisterboek: Evelyn Strube
Engelse vertaling: Vivien Ghio
Initiatiefnemer: Leon Erwich – Voorzitter Oranjecomite Bleiswijk
Met dank aan: Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk en alle geïnterviewden
Druk: Drukkerij Van der Louw
ISBN: 978-90-9028999-1
Eerste druk: april 2015