Colofon

Uitgever: Stichting Oranjecomité Bleiswijk

Initiatiefnemer: Leon Erwich

Tekst en samenstelling: Mario van Vliet

Eindredactie: Evelyn Strube

Vormgeving: Mireille van IJperen

Luisterboek: Evelyn Strube

Engelse vertaling: Vivien Ghio

Met dank aan: Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk en alle geïnterviewden

Druk: Drukkerij Van der Louw

ISBN: 978-90-9028999-1

Eerste druk: april 2015