70 jaar bevrijding in kaart met monumenten-app en website

In het kader van 70 jaar Bevrijding lanceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de gratis app Oorlogsmonumenten in Beeld. Tegelijk lanceert het comité ook de interactieve site Tweedewereldoorlog.nl/70jaarbevrijding. Met de app en de site wordt de geschiedenis van de bevrijding van Nederland in kaart gebracht aan de hand van historische foto’s en beelden van het Polygoonjournaal. Ook geeft de site een overzicht van de activiteiten die in het land worden georganiseerd vanwege het lustrumjaar 70 jaar Bevrijding.

Oorlogsmonumenten in Beeld is beschikbaar voor iOS en Android en verkrijgbaar in de App Store van Apple en via Google Play. De app zal de komende maanden gevuld worden aan de hand van de Bevrijdingsroute van Nederland. Die route begint in het Limburgse dorp Mesch, dat vandaag precies 70 jaar geleden bevrijd werd en eindigt in augustus 2015 met Nederlands-Indië. ,,De app is een mooie, moderne manier om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend en invoelbaar te houden voor een groot publiek”, aldus mevrouw Leemhuis-Stout, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In augustus 2015 zullen er 450 monumenten aan de app zijn toegevoegd. Het streven is dat in de toekomst de ruim 3500 oorlogsmonumenten van Nederland in de app vertegenwoordigd zijn.

Oorlogsmonumenten in Beeld
Nederland heeft meer dan 3500 monumenten. Achter deze monumenten gaan verhalen schuil.Oorlogsmonumenten in Beeld ontsluit die verhalen aan een groot publiek. De app werkt op basis van GPS-locaties en toont de monumenten die het dichtst in de buurt van de gebruiker staan. De monumenten worden in een betekenisvolle context geplaatst door middel van historisch filmmateriaal, Polygoonjournaal, foto’s en originele getuigenverhalen. Het materiaal is afkomstig uit de collecties van Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De app volgt de route van de bevrijding van Nederland en wordt maandelijks aangevuld.