Programma voor dodenherdenking 2022

Op 4 mei herdenken we in Lansingerland de oorlogsslachtoffers; in alle drie de kernen wordt een herdenking georganiseerd. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar verschillende groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en de Nationale Holocaust Herdenking op de laatste zondag van januari en vieren we met elkaar veteranendag..

Iedere kern vult op haar eigen manier de herdenking in, verbonden aan onze de regionale geschiedenis. We hebben het volgende programma voor Bleiswijk samengesteld:

Herdenkingsbijeenkomst  in de RK Kerk OLV Bleiswijk woensdag 4 mei 2022
Inloop 18:30 uur          

18.30 Orgelspel bij binnen komst Sietse Wassenaar      
18.45 Binnenkomst Leger des Heils  
18.50 Leeuwerikkoor Bleiswijkslied     Fluistering hoop     The Ballad of the Green Beret      
19.00 Leger des Heils Nicea 1
19.03 Opening Leon Erwich Voorzitter Oranjecomite
19.05 Leeuwerikkoor Slavenkoor       1
19.08 Gedicht  Thea Tees – Het lied der 18 doden      van Jan Kampert – 1902-1943      
19.12 Leeuwerikkoor De Roos     Standing by! *      
19.18 Leger des Heils All-in the april evening      
19.22 Gemeentedichter  Woes Ploum –       
19.26 Leger des Heils / Leeuwerikkoor  Samenzang  Blijf mijn nabij        
19.29 Leger des Heils I can Think of Him     O Valliant Heart      
19.35 Afsluiting Leon Erwich  Klaar maken voor vertrek, eerst de muziekanten  
Orgelspel bij het verlaten van de kerk        
19.40 Stille tocht naar monument Dorpstraat  / Kerkstraat     

19.50 Aankomst bij monument

19.55 klokken stopen met luiden
19.56 Verzoek aan een ieder die daartoe in staat is om te gaan staan

19.58 Signaal Taptoe Luitenant Michel Glintmeijer, Pelotonscommandant van de Echo Compagnie
van het 10de Nationale Reserve Bataljon
20.00 2 minuten stilte
20.02 Wilhelmus coupletten 1 en 6
20.05 Toespraak wethouder Titia Cnossen
20.10 Voorlezen gedicht leerling Feline de Vreede en Caitlin Miller

20.15 Kransleggingen 
20.20 Einde plechtigheid
20.25 Defilé wordt gestart door de kinderen en aansluitend défilé inwoners en bezoekers
20.30 Einde bijeenkomst
20.35 Koffie in De Rank

Leger des Heils   Dirigent: Michel Rosenquist  
Orgel : Sietse Wassenaar  
Piano :  Jan van den Bosch  
Dirigent : Henk in ’t Veen Leeuwerikkoor Bleiswijk  
Organisatie: Oranjecomite Bleiswijk Leon Erwich
Gedicht : Thea Tees
Gemeentedichter:  Woes Ploum