Dodenherdenking 2020

Michel_Glintmeijer_Bleiswijk_2016

‘Geef vrijheid door’

 

 

Op de avond van 4 mei herdenken we allen die vielen in de oorlog. 
Dat doen we in Bleiswijk op een unieke manier. In ons mooie dorp wordt het taptoe-signaal (het trompetsignaal voorafgaand aan de twee minuten stilte) gespeeld door een militair, deze hoornblazer wordt geleverd door de Fanfare van het Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht in de persoon van, sergeant eerste klasse van de Foxtrot-Compagnie 10 Natres Bataljon, sergeant-muzikant Michel Glintmeijer.    

Viering 4-5mei
De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Juist dit jaar gedenken we in Nederland dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen.

Wij overleggen met alle betrokkenen over een mooie en eigentijdse veilige manier om 4 en 5 mei vorm en inhoud te geven. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij leidend.

Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar. Wij denken hierbij aan 31 augustus de verjaardag van Koningin Wilhelmina.