Het programma voor 2020 dodenherdenking Bleiswijk

Viering 4-5mei
De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Juist dit jaar gedenken we in Nederland dat we al 75 jaar in vrijheid leven. Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen.

Wij overleggen met alle betrokkenen over een mooie en eigentijdse veilige manier om 4 en 5 mei vorm en inhoud te geven. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij leidend.
Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd,
zorg goed voor elkaar.