Dodenherdenking 2018

Michel_Glintmeijer_Bleiswijk_2016

‘Geef vrijheid door’

Op de avond van 4 mei herdenken we allen die vielen in de oorlog. 
Dat doen we in Bleiswijk op een unieke manier. In ons mooie dorp wordt het taptoe-signaal (het trompetsignaal voorafgaand aan de twee minuten stilte) gespeeld door een militair, deze hoornblazer wordt geleverd door de Fanfare van het Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht in de persoon van sergeant-muzikant Michel Glintmeijer.

De Dodenherdenking start om 18.45 uur (ontvangst: 18.30 uur) met een herdenkingsbijeenkomst in de OL Vrouwe Visitatie (de katholieke kerk). Rond 19:45 lopen we gezamenlijk in een stille tocht vanuit de kerk naar het Herdenkingsplein.

Programma

18.30 Ontvangst in de RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie
00:00 (bent u moeilijk ter been of is de “stille tocht” voor u te lang, dan kunt u alvast samenkomen in De Rank

18.45 Muzikale bijdrage Leeuwerikkoor “De Roos” onder leiding van dirigent Henk in ’t Veen en muzikale begeleiding op piano van Jan van den Bosch
19.00 Welkomstwoord
19:00 Samenkomst in de RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie onder muzikale bijdrage van het Leger des Heils
19.05 Muzikale bijdrage Leger des Heils

 

19.15 Muzikale bijdrage Leger des Heils

19.25 Bijdrage 

19.30 Muzikale bijdrage Leger des Heils

19.35 Muzikale bijdrage 

19.38 Gereedmaken voor vertrek stille tocht

19.45 Vertrek naar monument – route vanuit de RK Kerk, Dorpsstraat tot aan plein bij monument aan de Kerkstraat

19.58 Signaal Taptoe

20.00 2 minuten stilte

20.02 Wilhelmus 2 coupletten

20.05 Toespraak

20.10 Voorlezen gedicht 

20.15 Kransleggingen

20.25 Einde plechtigheid, defilé langs het monument

20.30 Kinderen leggen losse bloemen aansluitend is het defilé

20.35 Einde bijeenkomst

20.35 Mogelijkheid voor een kopje koffie in De Rank